Điều Khoản Sử Dụng

1. Chấp thuận các điều khoản sử dụng

Khi các bạn truy cập website www.healthbeautyvietnam.com, các bạn đã mặc nhiên chấp thuận các điều khoản và điều kiện sử dụng (sau đây gọi tắt là “Điều khoản Sử dụng”) được quy định dưới đây. Để biết được các sửa đổi mới nhất, các bạn nên thường xuyên kiểm tra lại “Điều khoản Sử dụng”. Health Beauty Việt Nam có quyền thay đổi, điều chỉnh, thêm hay bớt các nội dung của “Điều khoản Sử dụng” tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu các bạn vẫn tiếp tục sử dụng trang www.healthbeautyvietnam.com sau khi có các thay đổi như vậy thì có nghĩa là các bạn đã chấp thuận các thay đổi đó.

2. Nội dung trang web

Các nội dung hiển thị trên website chỉ nhằm mục đích chia sẻ thông tin về sức khỏe, làm đẹp, dinh dưỡng, mẹo vặt, review sản phẩm cho các độc giả mang tính chất tham khảo.

3. Chính sách bảo mật

Nhằm đảm bảo an toàn cho website và bảo mật thông tin cho người sử dụng, Health Beauty Việt Nam đưa ra một số chính sách bảo mật thông tin cho khách hàng cá nhân và tổ chức khi đăng ký tài khoản tại website www.healthbeautyvietnam.com.

3.1. Phạm vi

Chính sách bảo mật thông tin này áp dụng đối với mọi thiết bị, trang web hoặc ứng dụng tham chiếu tới www.healthbeautyvietnam.com

3.2. Chúng tôi sẽ lấy thông tin gì từ bạn

Chúng tôi chỉ yêu cầu các thông tin cơ bản về cá nhân của các bạn khi đăng ký thành viên (nếu có) như:

  • Họ tên
  • Giới tính
  • Địa chỉ
  • Số điện thoại
  • Ngày sinh
  • Email

3.3. Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn khi nào

Chúng tôi chỉ sử dụng cho quá trình đăng nhập vào hệ thống.

3.4. Khi nào chúng tôi tiết lộ thông tin của bạn

Chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin của bạn khi cần thiết để điều tra, ngăn ngừa, hoặc có hành động liên quan đến nghi ngờ hoặc thực tế dính líu đến các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm gian lận, khả năng đe dọa đến an toàn công cộng hoặc an toàn thân thể của bất kỳ người nào hoặc bị pháp luật cấm.

4. Trách nhiệm người dùng

Các bạn không được phép thay đổi bất kỳ thông tin nào trên website www.healthbeautyvietnam.com ngoại trừ các thông tin cá nhân của bạn. Nghiêm cấm sử dụng các công cụ hack để thay đổi cấu trúc website www.healthbeautyvietnam.com hoặc thông tin trong website www.healthbeautyvietnam.com. Khi bình luận cần bình luận có dấu và có văn hóa, tất cả các trường hợp vi phạm sẽ bị xóa bình luận hoặc xóa tài khoản.

5. Từ chối trách nhiệm

Trang web www.healthbeautyvietnam.com và nội dung của nó chỉ mang tính chất chia sẻ vì vậy chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về tính đúng đắn, chính xác cũng như bản quyền về thông tin trên website www.healthbeautyvietnam.com. Health Beauty Việt Nam đã cố gắng để cung cấp những thông tin chính xác trên trang web này và không có nghĩa vụ hoặc trách nhiệm liên quan đến tính chính xác của các thông tin nào. Health Beauty Việt Nam có thể thay đổi các nội dung có sẵn trên trang web này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.

Tất cả thông tin cung cấp trên website www.healthbeautyvietnam.com được cung cấp “như là” không bảo đảm, bảo đảm hoặc bất kì hình thức nào. Health Beauty Việt Nam hoàn toàn chối từ, trong phạm vi pháp luật cho phép, tất cả diễn đạt, ngụ ý, đảm bảo theo quy định hoặc khác, bảo đảm hoặc đại diện, phù hợp cho một mục đích cụ thể, hoặc không vi phạm.

6. Phản hồi

Bạn đọc xin vui lòng liên hệ Health Beauty Việt Nam với bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét về Điều khoản và Chính sách Bảo mật qua e-mail: admin@healthbeautyvietnam.com

Sức Khỏe • Làm Đẹp • Dinh Dưỡng • Mẹo Vặt • HealthBeautyVietnam.Com

Kênh thông tin Sức khỏe & Làm đẹp