Quảng Cáo Hợp Tác

Mọi tổ chức và cá nhân có nhu cầu quảng cáo bài viết, hình ảnh thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ trên Website www.healthbeautyvietnam.com xin vui lòng liên hệ qua email: admin@healthbeautyvietnam.com.

Tham khảo Báo giá quảng cáo:

⇒ Quảng cáo bên phải: 500.000 VNĐ/tháng (Có backlink, 6 tháng tặng 6 tháng)

⇒ Quảng cáo trên cùng: 1.000.000 VNĐ/tháng (Có backlink, 6 tháng tặng 6 tháng)

⇒ Quảng cáo trong mọi bài viết:

  • Vị trí trên hoặc sau tiêu đề + cuối nội dung bài viết: 2.000.000 VNĐ/tháng (Có backlink, 6 tháng tặng 6 tháng)
  • Vị trí trên hoặc sau tiêu đề: 1.000.000 VNĐ (Có backlink, 6 tháng tặng 6 tháng)
  • Vị trí cuối nội dung bài viết: 1.000.000 VNĐ (Có backlink, 6 tháng tặng 6 tháng)

⇒ Viết bài quảng bá thương hiệu/sản phẩm/dịch vụ: 500.000 VNĐ (Có backlink, tồn tại mãi mãi)

Mọi tổ chức/cá nhân có nhu cầu quảng cáo bài viết, hình ảnh thương hiệu trên Website www.healthbeautyvietnam.com xin vui lòng liên hệ qua email: admin@healthbeautyvietnam.com.

Xin cảm ơn các tổ chức/cá nhân đã quan tâm ủng hộ healthbeautyvietnam.com!

Sức Khỏe • Làm Đẹp • Dinh Dưỡng • Mẹo Vặt • HealthBeautyVietnam.Com

Kênh thông tin Sức khỏe & Làm đẹp